Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych – wybrane przepisy

NAJWAZNIEJSZE

Warunki korzystania

WiekZasady
0-10zakaz poruszania się po drogach
10-18karta rowerowa lub prawo jazdy kat. AM, A1, B1, T
18+bez uprawnień

Wyjątek : w strefie zamieszkania dziecko do 10 lat może poruszać się wyłącznie pod opieką osoby dorosłej


Korzystanie z drogi

Hulajnogą elektryczną można poruszać się po drodze dla rowerów lub pasie ruchu dla rowerów.

Natomiast w przypadku ich braku pozostaje nam:

Jezdnia – obowiązkowo gdy dozwolona maksymalna prędkość jest na niej nie większa niż 30km/h

lub

Chodnik – gdy nie ma drogi/pasa dla rowerów a prędkość dozwolona na jezdni przekracza 30km/h


Prędkość

chodnikprędkość zbliżona do prędkości pieszego (nieokreślona w km/h)
poza chodnikiem20km/h

Zabrania się

  • kierowania w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
  • ciągnięcia lub holowania innego pojazdu
  • przewożenia innej osoby, zwierzęcia lub ładunku
  • jazdy beztrzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach
  • czepiania się pojazdów
  • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu
  • ciągnięcia za pojazdem kierującego hulajnogą elektryczną lub UTO, osoby poruszającej się przy użyciu UWR, osoby na sankach lub innym podobnym urządzeniu, zwierzęcialub ładunku

Zachowanie wobec pierwszych

Na chodniku oraz drodze dla pieszych jest obowiązek ustępowania pierwszeństwa pieszemu oraz nieutrudniania jego ruchu.


Postój

Dopuszcza się postój na chodniku w miejscu do tego przeznaczonym, a w razie braku takiego miejsca – jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, pod warunkiem, że nie obowiązuje zakaz postoju lub zatrzymywania się, a także szerokość chodnika pozostawiona dla pieszych nie jest mniejsza niż 1,5 m.


Obowiązki

  • Sygnalizowanie kierunkowskazem, a w przypadku jego braku przez wyciągnięcie ręki w stronę zamierzonej zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu (zawczasu i wyraźnie)
  • Zachowanie bezpiecznego odstępu–nie mniejszego niż 1m przy wyprzedzaniu wybranych uczestników ruchu drogowego (rower, wózek rowerowy, motorower, motocykl, hulajnoga elektryczna, UTO), UWR, kolumna pieszych)

Źródło: https://policja.pl/download/1/364253/ZasadykorzystaniazhulajnogelektrycznychUTOUWRod20052021r-wybranezmianywprzepisac.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *